Avlidna


12 september 2023 avled vår medlem Birgitta Carlsson i en ålder av 75 år. Begravning kommer att ske i St Lukas kapell på Västra Kyrkogården den 5 oktober kl 09.30


Den 8 september 2023 avled vår medlem Lennart Blomster i en ålder av 84 år. Begravning ägde rum i Starrkärrs kyrka den 21 sept kl. 11.00.


En av våra äldsta medlemmar, Evert Wolmebrant, avled den 29 juli i en ålder av 94 år. Begravning skedde den 24 aug kl 11.30 i St Olofs kapell


Den 9 juli 2023 avled vår medlem Tage Ödlund hastigt i en ålder av 73 år. Begravning skedde i Strömstads kyrka den 4 augusti kl 14.00


Vår medlem Göte Fellgren avled den 14 juni 2023 i en ålder av 96 år.

Begravningen sker i stillhet i kretsen av de närmaste.


Vår medlem Margaretha Springer avled den 27 maj 2023 i en ålder av 83 år.

Begravningen ägde rum fredag 30 juni i Askims kyrka kl 13.30.


Den 20 maj 2023 avled vår medlem Inge Edgren, fd 22 januari 1937. Begravningen ägde rum i kretsen av de nämaste.


Vår medlem Carl-Gustav Lantz avled den 24 april 2023 i en ålder av 81 år.

Begravningen ägde rum i kretsen av närmaste familjen.


Vår medlem Inger Johannesson avled den 4 april 2023 i en ålder av 75 år.

Begravning ägde rum i Gröenkapellet i Landvetter den 4 maj 2023, kl 11.00


Den 19 mars 2023 avled vår medlem Sven Björck, född 19 dec 1929. Begravning ägde rum i Älvsborgs kyrka fredagen den 14 april kl 14.00


Vår äldste medlem Sigurd Lewin, född 1925-01-10, avled den 18 mars 2023. Begravning kommer att ske i kretsen av de närmaste. www.åbeg.se


Vår hedersmedlem Lars Christiansson, född 1935-05-20, avled den 8 mars 2023. Begravning ägde rum i Bergssalen Skogskyrkogården i Kungälv, den 4 april kl 12.00.


Den 26 februari 2023 avled vår medlem Arne Ek född 1933-03-13. Begravning ägde rum i Råda kyrka den 29 mars kl 13.00.


Den 30 januari 2023 avled vår medlem Alf Bengtsson f. 390725-. Begravningsgudstjänsten ägde rum fredagen den 3 mars kl 10.00 i Råda kyrka.


Vår medlem Sixten Lindman avled den 10 januari 2023 i en ålder av 90 år.

Begravningen ägde rum i närvaro av familjen.


Vår medlem och f d ordförande Bo Gustafson f 440706 avled 2022-12-18. Begravning ägde rum den 12 januari 2023 kl 12.00 i S:t Markus kapell på Västra kyrkogården. Akten avslutades i kapellet.


Vår medlem Lasse Sandahl f 1953-02-02 avled den 3 oktober 2022. Begravningsgudstjänsten ägde rum torsdagen den 20 oktober 2022 i Utby kyrka.


Vår medlem Anita Seilenz f 360830 avled den 25 september 2022. Begravningen kommer att ske den 14 oktober i kretsen av de närmaste. Eventuella minnesgåvor önskas till Polisskadefonden.