Avlidna

Den 14 maj 2022 avled vår medlem Christer Jerlebo f 1941-11-01. Begravningen äger rum i Fridhems kapell den 16 juni kl 12.00. OSA senast 10 juni.

Istället för blommor hedra gärna Christer med en gåva till Cancerfonden via begravningsbyraheaven.se/minnessida.

Begravningsbyrå Heaven & Juridik 031-121290

Det har kommit till vår kännedom att vår medlem Jarl Axelsson född 9 maj1944 avled i en tragisk trafikolycka den 28 april 2022. Begraavning kommer att äga rum den 3 juni klockan 14.00 i Frykeruds kyrka. Ceremonin avslutas i kyrkan. Se minnessidor.fonus.se

Det har kommit till vår kännedom att vår medlem Ywonne Bohström aled den 2 mars 2022..

Vår medlem Arne Adolfsson avled den 27 mars 2022 i en ålder av 89 år. Begravningsgudstjänsten ägde rum i Partille kyrka fredagen den 29 april 2022

Det har kommit till vår kännedom att vår medlem Rune Larsson f 1933-05-14 har avlidit under hösten 2021.

Den 3 februari 2022 avled vår medlem Hans Carlsson f 1946-09-06. Begravning ägde rum i Bergsalen i Kungälv fredagen den 4 mars. 

Den 5 januari 2022 avled vår medlem Rune Jensen i en ålder av 94 år. Begravningen ägde rum i kretsen av de närmaste onsdagen den 26 januari 2022 kl 13.30 i Skogskapellet, Kungsbacka.