Medlemskap

Medlemskap


§ 2 av föreningens stadgar anger vem som har rätt till medlemskap :

”Rätt till inträde i föreningen har tjänsteman som är eller har varit anställd vid Göteborgspolisen och som åtnjuter någon form av pension.

Annan pensionär med anknytning till samma polisverksamhet kan erhålla medlemskap i föreningen efter beslut av styrelsen i varje enskilt fall. Efterlevande till medlem kan efter anmälan till styrelsen beviljas medlemskap i föreningen.”


Medlemsavgiften för 2023 är 250 kr. OBS! Om du ansöker om medlemskap efter 1 juli behöver du inte betala någon avgift för innevarande år. När medlemsavgiften är inkommen till föreningens konto, är du fullvärdig medlem och åtnjuter alla förmåner. Glöm inte att ange ditt namn vid inbetalningen.


Plusgiro  24 20 37-0


* Obligatorisk uppgift

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
 
Ja
Nej